KAISA

Kes sa oled ja kust sa tuled?


Mina olen Kaisa Kattai, OG Tõraverest pärit (tähetornist). Seigelnud läbi VHK teatriklassist, erinevatest tantsustuudiotest, Taani Spordiakadeemiast (moderntantsust) ja Tallinna Ülikooli
koreograafia õppekavast.


Mis on tantsus kõige südamelähedasem?


Tantsus pean kõige tähtsamaks protsessi eesmärgi kõrval - õppides tundma oma keha, oma emotsioone, hirme ja julgusi.

Enda tugevdamine nii füüsiliselt kui vaimselt - terviklikkuse otsimine ja selle leidmine.


Miks sa treener oled?


Tantsuõpetaja töö juures armastan ma kõige rohkem näha individuaalset kasvamist. Näidata, aidata, juhendada ja abistada õpilast olema parem versioon, kes ta oli eile või ka samal hommikul.


Kõige kummalisem lause, mida oled kuulnud/öelnud?


“Kes lotot ei mängi, see lotot ei võida”


Esinemised & Võistlused


Märksõnadega lisaksin enda kohta juurde: taustatantsija, Bättlejamm 2018 experimental winner, STL Greenfield kuraator, Hiiumaa Tantsufestival, meistriklassid, Rahvusooper Estonia ja mitmeid maitseaineid veel.

Who are you and where are you from?


I’m Kaisa Kattai, OG from Tõravere. Gone through VHK’s theater class, different dance studios, the Danish Sports Academy and choreography major of Tallinn University.


What's the closest to your heart in dance?


I think the most important is not the goal but the process of getting there – getting to know your body, emotions, fears and such. Through dance you can strengthen yourself both physically and
mentally – to find completeness.


Why are you a choreographer/dance teacher?


I love to see the individual growth of people. To show, help, teach and assist a student to be a better version of themselves from the one they were the day before.


What's the weirdest sentence that you have heard or said?

„If you don’t play the lottery – you won’t win the lottery“


Performances & Competitions

Some key words about me: background dancer, Bättlejamm 2018 Experimental category winner, the curator of STL Greenfield,

Hiiumaa Dance Festival, master classes,  The Estonian National Opera and much more.

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook